Navštivte také webové stránky naší Mateřské školky JINAK ŠKOLKA JINAK

Základní škola, Uhříněves > O násZákladní škola, Uhříněves

Proč JINAK?

Milí rodiče, pro Vás, kdo se právě teď rozhodujete, komu svěříte své dítě a vybíráte takové prostředí a takový přístup, který bude vyhovovat jak Vám - rodičům, tak i dětem, tomu nejcennějšímu, co v životě máte, rozhodli jsme se vytvořit stručný přehled toho, proč "JINAK". Nástup dítěte do povinné školní docházky je stejně tak jako předškolní vzdělávání důležité období pro děti, proto stojí za to věnovat čas a pečlivě vybrat, v jakém prostředí bude Vaše štěstí trávit několik dalších let. Našim přáním je vytvořit dětem prostředí láskyplné, do kterého se děti rády vracejí. Podílíme se na všestranném rozvoji dětí, ale "JINAK" znamená, že klademe důraz na jejich sociální rozvoj, jehož cílem je pochopit, jak najít svoji hodnotu, jak mít rád sám sebe, ale i ostatní, pomáhat si navzájem, respektovat se a pomoci ke změně myšlení celé společnosti. Jedním z principů je důslednost, jejíž důležitost často ani v rodinách není řádně doceněna. Snažíme se úzkou spoluprací s rodiči navodit atmosféru, ve které se děti cítí bezpečně, dobře a znalosti a dovednosti, které se naučí, jim pomohou zvládnout jejich životní cestu:

  • individuální přístup
  • maximálně 10 dětí ve třídě
  • věkově rozmanitý kolektiv - žáci od 1. do 5. třídy ZŠ
  • dětem zajišťujeme téměř rodinné prostředí
  • učení hravou a zábavnou formou
  • Montessori pomůcky
  • škola je společně se školkou umístěna v přírodě a vede děti k lásce k ní i životnímu prostředí

Ve věkově smíšené třídě se děti mohou učit jeden od druhého a navzájem se inspirovat. Mladší děti pozorují starší a mají tak možnost podívat se dopředu, vidět, co následuje. Starší děti mají příležitost upevnit své vědomí tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi. Děti se navzájem ovlivňují a učí se přebírat odpovědnost za sebe a za druhé, učí se toleranci a respektu. Tím, že spolu tráví čas děti různého věku a různých schopností, osvojují si respekt k činnosti i pracovnímu prostoru druhých. Je tak neustále rozvíjena schopnost komunikace mezi dětmi navzájem, ale taktéž mezi dětmi a dospělými.