Navštivte také webové stránky naší Mateřské školky JINAK ŠKOLKA JINAK

Základní škola, Uhříněves > Učební plánZákladní škola, Uhříněves

Základní škola, Uhříněves  
Učební plán

Učební plán

 

Učební plán pro 1. stupeň:

 

předmět

zkr.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk

ČJ

8

7

8

7

7

Anglický jazyk

AJ

 

 

3

3

3

Matematika

M

5

5

5

5

5

Práce na počítači

PnP

1

1

1

1

1

Prvouka

PRV

2

2

2

 

 

Přírodověda

PRI

 

 

 

1

2

Vlastivěda

VL

 

 

 

1

2

Hudební výchova

HV

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

VV

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

AJ NP

 

1

2

 

 

 

CELKEM

 

21+1

20+2

24

24

26